Zastosowanie psychologii w ratownictwie medycznym


Szkolenie dla członków zespołów ratownictwa medycznego (ratowników medycznych, pielęgniarek, pielęgniarzy i lekarzy), którego celem jest nabycie wiedzy psychologicznej dotyczącej właściwego postępowania z osobami poszkodowanymi w wyniku różnych zdarzeń losowych, np.: wypadku drogowego.

W trakcie szkolenia będą poruszane też kwestie związane z długofalowymi konsekwencjami dla psychiki ratowników medycznych.
Poza tym szkolenie ma służyć rozwijaniu praktycznych umiejętności postępowania z poszkodowanymi, ale też rozwijaniu umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze stresem spowodowanym pracą.

Ideą szkolenia jest trening umiejętności w realistycznych warunkach jak najbardziej zbliżonych do specyfiki pracy ratowników i lekarzy. W trakcie realistycznych ćwiczeń udział biorą odpowiednio przygotowani pozoranci – osoby obce uczestnikom szkolenia.

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną następujące kwestie:

·       psychofizjologia stresu,

·       podstawy Interwencji Kryzysowej, tj. formy pomocy psychologicznej, której można udzielać na miejscu zdarzenia,

·       sytuacja psychologiczna osoby planującej popełnienie samobójstwa,

·       ocena zagrożenia dla zdrowia i życia spowodowanego obecnością zachowań samobójczych lub/i zabójczych,

·       agresja w stosunku do interweniujących ratowników,

·       postępowanie z osobami, które doświadczyły ekstremalnie stresującego (traumatycznego) zdarzenia, np.: wypadek drogowy, napad, gwałt, śmierć osoby bliskiej, itd.  

·       postępowanie z osobą przeżywającą wczesną reakcję żałoby – zaraz po uzyskaniu informacji o śmierci osoby bliskiej,

·       postępowanie z osobą planującą popełnienie samobójstwa,

·       postępowanie z osobą w trakcie napadu paniki,

·       długofalowe konsekwencje psychologiczne pracy w ratownictwie medycznym,

·       sposoby radzenia sobie ze stresem

 

Szkolenie dla ratowników medycznych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zatwierdzone przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego dla województwa mazowieckiego.

Ratownik medyczny uczestniczący w szkoleniu otrzymuje 8 punktów edukacyjnych wraz z wpisem do karty doskonalenia zawodowego.

 

 

Pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować:

tel. +48 506 09 09 04

e-mail: info@paramedyk24.pl

 

Zaloguj się
Projekt i wykonanie © KR Media