Ratownictwo medyczne w warunkach taktycznychSzkolenie - warsztaty przeznaczone dla cywilnych służb ratownictwa medycznego, działających jako wsparcie medyczne dla jednostek specjalnych policji i wojska. Uczestnikami mogą być wszyscy członkowie zespołów ratownictwa medycznego: ratownicy medyczni, pielęgniarki/pielęgniarze, lekarze.

Podczas szkolenia omawiane są podstawowe założenia ratownictwa taktycznego według TCCC (Tactical Combat Casualty Care) oraz główne problemy, z jakimi mogą spotkać się cywilne służby ratownictwa medycznego w warunkach bojowych.Standard TCCC obejmuje zasady postępowania z poszkodowanym w warunkach bojowych w zależności od rodzaju środowiska taktycznego i obrażeń poszkodowanego.
Standard TCCC posłużył również do stworzenia podobnego opracowania, dotyczącego prowadzenia działań ratowniczych w działaniach taktycznych innych służb mundurowych.


Zajęcia odbywają się w formie wykładów, prezentacji multimedialnych, analiz przypadków oraz w formie zajęć praktycznych, treningów i symulacji.


Tematy poruszane podczas szkolenia:

·       Omówienie różnic pomiędzy ratownictwem cywilnym a taktycznym

·       Procedury działania według TCCC

·       Problematyka i charakterystyka urazów pojawiających się w warunkach bojowych

·       Sprzęt medyczny do działań taktycznych (stazy taktyczne, opatrunki osobiste, opatrunki hemostatyczne itp.)

·       Broń i amunicja używana przez odziały policyjne i specjalne

·       Zasady postępowania z bronią podczas działań ratowniczych, zabezpieczenie broni

·       Zasady zdejmowania i zabezpieczenia kamizelek taktycznych i kuloodpornych, ubrań balistycznych, hełmów

 

 

Szkolenie dla ratowników medycznych, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zatwierdzone przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ratownictwa medycznego dla województwa mazowieckiego.

Ratownik medyczny uczestniczący w szkoleniu otrzymuje 8 punktów edukacyjnych wraz z wpisem do karty doskonalenia zawodowego.

 

NAJBLIŻSZE WARSZTATY: 

28.06.2014 Poznań
29.06.2014 Poznań


cena: 270 PLN za osobę

 


Pytania dotyczące szkoleń prosimy kierować:

tel. +48 506 09 09 04

e-mail: info@paramedyk24.pl


 

Zaloguj się
Projekt i wykonanie © KR Media