Taktyczne Ratownictwo Medyczne - kurs podstawowy


Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia z pierwszą pomocą, jak i dla tych którzy pragną usystematyzować już posiadane wiadomości z odbytych uprzednio szkoleń, oraz połączyć tą wiedzę z techniką i taktyką działania podczas realizacji działań służbowych.
W kursie może wziąć udział zarówno personel medyczny dla którego działania taktyczne są nowością, jak również operatorzy bez względu na wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego.

Podczas realistycznego treningu nastawionego na działania praktyczne, uczestnicy szkolenia nauczą się udzielać pomocy osobie poszkodowanej i zabezpieczać taktycznie te działania.

Program kursu oprócz zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, porusza kwestie planowania, organizacji i przebiegu akcji ratunkowej.

Kurs prowadzony jest w oparciu o standardy TCCC, PHTLS oraz BTLS

Treningi i symulacje przygotowane są zgodnie ze specyfiką działania jednostki lub grupy biorącej udział w szkoleniu, z tego względu program kursu może być poszerzony o zagadnienia standardowo w nim niewystępujące.


Tematy poruszane podczas szkolenia:

  • Omówienie różnic pomiędzy ratownictwem cywilnym a taktycznym
  • Kinematyka urazu, bezpieczeństwo i ocena miejsca zdarzenia
  • Podstawowe techniki ewakuacji rannego
  • Stany zagrożenia życia, niewydolność oddechowa, zatrzymanie krążenia, krwotoki, oparzenia
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Zaopatrywanie ran (kłute, postrzałowe, szarpane, amputacje)
  • Urazy kręgosłupa
  • Sprzęt medyczny do działań taktycznych, torba medyka

 Pytania dotyczące kursów taktycznych prosimy kierować:

tel. +48 506 09 09 04

e-mail: info@paramedyk24.plZaloguj się
Projekt i wykonanie © KR Media